Uwaga Właściciele i Zarządcy Obiektów!

Przypominamy o obowiązku złożenia przez właścicieli lub zarządców obiektów handlowych i magazynowych znajdujących się na terenie Targowiska w terminie do dnia 30 czerwca 2022r. deklaracji dotyczących zainstalowanych w nich źródeł ciepła i spalania paliw zgodnie z Ustawą (Dz.U. 2022 poz. 448).

Ogłoszenie https://ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/06/oglosz_ceeb.pdf

Ustawa (Dz.U. 2022 poz. 448) https://ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/06/ustawa_ceeb.pdf

Deklaracja do ściągnięcia i wypełnienia https://ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/06/deklaracja_b.pdf