Misją Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach jest świadczenie usług na najwyższym poziomie z zakresu organizacji handlu hurtowego i detalicznego na targowiskach miejskich na terenie Miasta Katowice.

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie kompleksowej obsługi targowisk miejskich w zakresie zarządzania i administrowania infrastrukturą techniczną, a także organizacji handlu i współpracy z odpowiednimi służbami powołanymi do przestrzegania przepisów porządkowych i sanitarnych oraz pobór należności przewidzianych z tytułu prowadzonej na targowiskach działalności.

Dowiedz się więcej