Kontakt

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się  w godzinach pracy administracji (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30).

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej  i elektronicznej oraz  rozpatrywane w terminach zgodnych z k.p.a.

Załatwianie spraw dyrektor zakładu powierza pracownikom właściwych funkcjonalnie jednostek organizacyjnych.

W sprawach dotyczących petycji , skarg i wniosków przyjmuje:

1. Dyrektor

Poniedziałki w godzinach 900 – 1200

2. Zastępca Dyrektora ds. administracji targowisk

Czwartki w godzinach 600 – 700

Dyrekcja

ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice

Sekretariat

ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice

(32) 250-40-08, (32) 250-73-77 / 250-73-80

Księgowość

ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice

(32) 250-73-88

Targowisko Rolno-Przemysłowe

ul. Pukowca 23, 40-859 Katowice

(32) 254-03-20, 254-36-22

Targowisko Plac Miarki

Plac Miarki, 40-859 Katowice

(32) 254-03-20, 254-36-22

Targowisko Katowicka

ul. Katowicka 61, 40-859 Katowice

(32) 272 95 28

Targowisko Agnieszki

ul. Agnieszki 21 , 40-859 Katowice

(32) 250-55-11

Targowisko Panewnicka

ul. Panewnicka 33, 40-859 Katowice

(32) 201 40 75

Targowisko Tysiąclecie

ul. Chrobrego 28, 40-859 Katowice

(32) 272 95 28

Formularz kontaktowy