Informacja

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku kasa w siedzibie

Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154

zostaje zlikwidowana.

Wpłaty gotówkowe będzie można dokonywać w kasie na Targowisku hurtowym przy ul. Pukowca w dniach od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7 — 14 oraz w soboty w godzinach od 8 — 12.

Informujemy, że wpłaty można również dokonywać na nasz rachunek bankowy

nr 19 1020 2313 0000 3702 0515 4853 w PKO BP.