Informacja

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT),

wprowadzoną przez Miasto Katowice od dnia 1 stycznia 2017r.,

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje,

że kierowane do zakładu faktury zakupu zawierać mają następujące dane :

a) Nabywca :

               Miasto Katowice

                 ul. Młyńska 4

               40-098 Katowice

             NIP 634-001-01-47

b) Odbiorca faktury :

              Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

                                 ul. Gliwicka 154

                                40-859 Katowice