Targowiska pozostają otwarte

ZTM W KATOWICACH INFORMUJE, IŻ WSZYSTKIE TARGOWISKA MIEJSKIE PODLEGŁE NASZEMU ZAKŁADOWI 

POZOSTAJĄ OTWARTE Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DN 20.03.2020 r. § 6.

NA TARGOWISKU PRZY UL. PUKOWCA 23 W CZĘŚCI BAZAR (HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI) DOZWOLONA JEST SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE HURTOWA. OBOSTRZENIA ZAWARTE W § 6 PKT 2 I 3 NIE DOTYCZĄ TARGOWISK DETALICZNYCH ZE WZGLĘDU NA POWIERZCHNIĘ SPRZEDAŻY PONIŻEJ 2 000 M2

INFORMACJA POWYŻSZA JEST ZGODNA Z PISMEM OTRZYMANYM OD WSSE KATOWICE:

 Treść przekazanej wiadomości —

Temat:W sprawie targowisk – sprostowanie.
Data:Wed, 25 Mar 2020 09:42:44 +0100
Nadawca:WSSE Katowice <wsse.katowice@pis.gov.pl>
  

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do maila z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zamknięcia targowisk miejskich i lokalnych informuję, że na chwilę obecną brak jest podstaw prawnych do zamknięcia targowisk. Targowiska mogą działać przy uwzględnieniu poniższych zasad: obiekty mieszczące się na wspomnianych targowiskach mogą funkcjonować w trybie dotychczasowym z ograniczeniami określonymi w paragrafie 6 rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu Epidemii (Dz U. poz. 491 z 2020 r. )

Jednakże w związku  z licznymi uwagami wpływającymi do WSSE w Katowicach dotyczącymi warunków  sprzedaży i przestrzegania zasad higieny w okresie stanu Epidemii związanej z COVID-19 należy podczas kontroli a także w każdy inny możliwy sposób, informować poprzez zalecenia i wytyczne o sposobach prewencyjnych służących ograniczaniu epidemii COVID-19.

Do takich wytycznych należy m.in. zabezpieczenie  osób znajdujących się w strefie targowiska poprzez: ograniczenie kontaktów bezpośrednich (zachowanie należytej odległości 2 metry), stosowanie środków dezynfekujących, unikanie przebywania ludzi w skupiskach.

-- 
Z poważaniem
z-ca ŚPWIS
dr n. med. Dorota Wodzisławska-Czapla
---------------------------------------------------
ZA ZAISTNIAŁE ZAMIESZANIE WSZYSTKICH PAŃSTWA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY 
POPRZEDNIE INFORMACJE
24.03.2020

WSSE KATOWICE ZTM W KATOWICACH UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ NA MOCY DECYZJI WSEE W KATOWICACH WSZYSTKIE MIEJSKIE TARGOWISKA DETALICZNE BĘDĄCE W ADMIMISTROWANIU ZTM W KATOWICACH ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM DO ODWOŁANIA TARGOWISKO HURTOWE PRZY ULICY PUKOWCA POZOSTAJE OTWARTE.

WJAZD NA TEREN WYŁĄCZNIE DLA KONTRAHENTÓW ZTM CELEM ZABEZPIECZENIA MIENIA.