WI FI TARGOWISKO PUKOWCA

Zapraszamy do korzystania z sieci WI FI.

Informujemy o uruchomieniu dostępu do internetu

na targowisku przy ul. Pukowca 23

dla klientów targowiska.

KORZYSTANIE ZGODNIE Z REGULAMINEM

https://ztm24.pl/wp-content/uploads/2021/08/Regulaminwifi.pdf