Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zakończyliśmy już zbieranie ankiet. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas ZTM w Katowicach.

W związku z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi, których przedmiotem jest opracowanie „Strategii rewitalizacji targowisk miejskich administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowych formularzy badawczych.

Ankiety są dobrowolne i anonimowe, a uzyskane za ich pomocą dane, zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby opracowania naukowego.

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć na link: