Zużyte i uszkodzone składniki majątku ruchomego przewidziane do sprzedaży

Wykaz zbędnych i uszkodzonych składników majątku ruchomego: