Informacja Urzędu Miasta Katowice przekazana do ZTM w Katowicach

Szanowni Państwo,

Informujemy o Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 939/2020 z dnia 02.06.2020 zmieniającym zarzadzenie 860/2020 z dnia 31.03.2020.

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11660&menu=620

w załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

  • Zarządzenie nr 860/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Miasta Katowice w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,
  • wzór wniosku o czasowe zwolnienie/obniżenie opłat z tytułu najmu,
  • wzór wniosku o czasowe obniżenie opłat z tytułu najmu,
  • ogłoszenie o wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności.

Powyższe znajduje się na stronie: https://rawaink.katowice.eu/katowicki-pakiet-przedsiebiorcy/

Zgodnie z dyspozycją Prezydenta Miasta Katowice zawartą w Katowickim Pakiecie Przedsiębiorcy wszystkie wnioski prosimy kierować do Inkubatora.